Γαλαφία γλαύκα

Γερμανικός όρος

Λίγη χρυσή βροχή

Χρήση της Galphimia glauca για τις ακόλουθες ασθένειες στην ομοιοπαθητική

  • Αλλεργίες
  • πυρετός σανού
  • αλλεργικό άσθμα
  • αλλεργικές δερματικές παθήσεις

Χρήση του Galphimia glauca για τα ακόλουθα συμπτώματα / παράπονα

  • Ευαισθησία καιρού

Ενεργά όργανα

Η θεραπεία ενισχύει το ασυλία, ανοσία κατά των αλλεργιογόνων.

Συνήθης δοσολογία

Κοινός:

  • Δισκία (σταγόνες) D3, D4, D6, D12
  • Αμπούλες D3, D4, D6, D12