Αγγειακή παροχή στο ήπαρ

Γενικός

Το ήπαρ είναι το κεντρικό μεταβολικό όργανο του σώματος.

Αρτηριακή παροχή

Θα είναι για το Ηπατική αρτηρία (Propria της ηπατικής αρτηρίας) από το Κοιλιακός κορμός παρέχονται ελατήρια. Από το σωστό κλαδί (Ramus dexter) απο Ηπατική αρτηρία εξακολουθεί να εμφανίζεται Αρτηρία της χοληδόχου κύστης (Κυστική αρτηρία) που έχει το ίδιο όνομα Χοληδόχος κύστις παρέχεται (αγγειακή παροχή στο ήπαρ).

Φλεβική αποστράγγιση

Το φλεβικό Αποστράγγιση της χοληδόχου κύστης λαμβάνει χώρα μέσω του Φλέβα της χοληδόχου κύστης (Κυστική φλέβα) στο πυλαίο φλεβικό σύστημα του ήπατος. ο συκώτι το ίδιο το φλεβικό αίμα οδηγεί στο κάτω κοίλη φλέβα (Κάτω φλέβα) από (αγγειακή παροχή στο ήπαρ).