Σχήμα κόλπων

Σχήμα κόλπων
 1. Μετωπιαίος κόλπος -
  Μετωπιαίος κόλπος
 2. Αιμοειδή κύτταρα -
  Cellulae ethmoidales
 3. Γναθιαίος κόλπος -
  Γναθιαίος κόλπος
 4. Σφανοειδής κόλπος -
  Σφανοειδής κόλπος
 5. Λεπτό διάφραγμα -
  Septum sinuum frontalium

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των εικόνων του Dr-Gumpert στη διεύθυνση: ιατρικές απεικονίσεις

Σχετικές εικόνες

Απεικόνιση
Λάρυγγας

Απεικόνιση
Αμύγδαλα

Απεικόνιση
Μύες - πρόσωπο

Απεικόνιση
μύτη

Απεικόνιση
Σπασμένη μύτη