Εικονογράφηση αίμα

Σχήμα αίματος: Α - επίχρισμα αίματος, Β - ανθρώπινες αρτηρίες και φλέβες

Αίμα - Sanguis

 1. ερυθρά αιμοσφαίρια
  = ερυθρά αιμοσφαίρια -
  Ερυθροκύτταρα
 2. λευκά αιμοσφαίρια
  = λευκά αιμοσφαίρια -
  Λευκοκύτταρα
  2.1 - κοκκιοκύτταρα
  ένα - Βασιόφιλα
  β - Ηωσινόφιλα
  γ - Ουδετερόφιλα
  2.2 - λεμφοκύτταρα
  2.3 - μονοκύτταρα
 3. Πλάσμα αίματος
 4. Αιμοπετάλια -
  Αιμοπετάλια
 5. Οξυγονωμένο αίμα
  (μπλε)
 6. Οξυγονωμένο αίμα
  (το κόκκινο)
 7. Καρδιά - Ορ

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των εικόνων του Dr-Gumpert στη διεύθυνση: ιατρικές απεικονίσεις