Σχήμα επέκταση σπαθιού

Σχήμα επέκταση σπαθιού
 1. Επέκταση σπαθιού -
  Διαδικασία Xiphoid
 2. Λαβή Sternum -
  Manubrium sterni
 3. Σώμα σώματος -
  Corpus sterni
 4. Χόνδρος ινών -
  Σύμφυση xiphosternalis
 5. Ασπρη γραμμή -
  Linea alba
  (Διαπλοκή του
  Πλάκα τενόντων)
 6. Ίσιος κοιλιακός μυς -
  Μύες του ορθού κοιλιακού
  Στέρνο -
  στέρνο

  (2.+3.+1.)

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των εικόνων του Dr-Gumpert στη διεύθυνση: ιατρικές απεικονίσεις